Välkommen till Pershagens Båtklubb

Den lilla natursköna båtklubben i Saltsjöns inlopp till Mälaren!

Startsida

Aktuellt, se länk här, senaste uppdatering 2021-09-05

2021-04-08 (uppdaterad 2021-05-09)

Årsmöte 2021

I år kommer årsmötet att ske tisdagen den 11 maj (11/5), kl. 19.00.

Då situationen med Corona (covid-19) tyvärr inte ser bättre ut ännu så kommer årsmötet att genomföras på samma sätt som förra årets möte, d.v.s. att det kommer att ske digitalt via internet.

Det kommer att bli likadant igen, att man ansluter genom "Microsoft teams". Se länk nedan för att ansluta.
Klicka på länken och välj "Continue on this browser" i rutan som kommer upp.
Stäng gärna av era kameror för att spara på bandbredden då vi har dålig mottagning nere i klubbhuset.

Du är inbjuden till möte i Microsoft Teams

PBK Årsmöte 2021
Tisdag 11:e maj, 2021, 19:00

Anslut med din dator eller mobil
Klicka här för att ansluta till mötet

 

Motioner ska normalt inkomma senast 4 veckor innan årsmötet enligt klubbens stadgar, men då kallelsen till mötet utlyses idag den 8/4, så går det bra att skicka in motioner fram tills den 27/4 som är 2 veckor innan årsmötet.
Motioner skickas till info@pershagensbatklubb.se

Dokument att ladda ner till årsmötet (klicka på länkarna nedan)

Agenda årsmöte 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Resultat 2020/budget 2021

Årsmötesprotokoll 2020

 

Sjösättning

Årets sjösättning kommer att ske lördagen den 8 maj kl 08.00.

Se till att vara förberedda med eventuella verktyg eller dylikt till pallningsmaterialet, så att allt går smidigt och säkert.

Medlemsuppgifter

Klubben saknar fortfarande alldeles för mycket person- och båtuppgifter från många medlemmar.

Alla medlemmar är själva ansvariga för att se till att klubben har korrekta uppgifter.

Som medlem går man in själv i databasen och kontrollerar sina uppgifter, och uppdaterar dem vid behov.

Det görs via den här länken: BAS (Svenska Båtunionens Administrationssystem)

Båtinformation

Har du bytt båt? Tänk på att för båtar tillverkade 1995 eller tidigare måste intyg om TBT-fri/sanerad båtbotten skickas in till klubben, alternativt måste provtagning genomföras och godkänt provresultat uppvisas för att få sjösätta båten efter 2021-01-01.

Artikel

En intressant artikel från Båtliv är upplagd under Dokument.
Den handlar om tänkvärda saker som gäller för en ideell förening som vår, läs den gärna!

Pershagens båtklubb på Facebook  

Bryggplats och/eller vinterplats

För att få bryggplats erfordras medlemskap. Ansökan om medlemskap sker genom att fylla i och skicka in ett elektroniskt formulär som finns under menyn "MEDLEM".

När en ansökan är inskickad får man en faktura med medlemsavgift (300 kr) och ansökningsavgift (1000 kr). När fakturan är betald så kan man kontakta klubben för att ställa sig i kö för en plats.

Se mer info under "BRYGGAN" och "VINTERFÖRVARING" i menyn "BÅTAR".