Pershagens Båtklubb

Den lilla natursköna båtklubben i Saltsjöns inlopp till Mälaren!

Aktuellt

Publicerad 2021-09-05

Upptagning 2 oktober 2021

Årets upptagning sker lördagen den 2/10. Vi träffas 08.00 vid klubbstugan/slipen.

Observera att vi inte kommer kunna ta upp båtar som ej blivit sanerade och fortfarande har otillåten bottenfärg.

Publicerad 2021-04-08 (uppdaterad 2021-05-09)

Digitalt årsmöte 2021

I år kommer årsmötet att ske tisdagen den 11 maj (11/5), kl.19.00.

Då situationen med Corona (covid-19) tyvärr inte ser bättre ut ännu så kommer årsmötet att genomföras på samma sätt som förra åtets möte, d.v.s. att det kommer att ske digitalt via internet.

Det kommer att bli likadant igen, att man ansluter genom "Microsoft teams".Det kommer att bli likadant igen, att man ansluter genom "Microsoft teams". Se länk nedan för att ansluta.
Klicka på länken och välj "Continue on this browser" i rutan som kommer upp.
Stäng gärna av era kameror för att spara på bandbredden då vi har dålig mottagning nere i klubbhuset.

Du är inbjuden till möte i Microsoft Teams

PBK Årsmöte 2021
Tisdag 11:e maj, 2021, 19:00

Anslut med din dator eller mobil
Klicka här för att ansluta till mötet

 

Motioner ska normalt inkomma senast 4 veckor innan årsmötet enligt klubbens stadgar, men då kallelsen till mötet utlyses idag den 8/4, så går det bra att skicka in motioner fram till den 27/4 som är 2 veckor innan årsmötet.
Motioner skickas till info@pershagensbatklubb.se

Sjösättning

Årets sjösättning kommer att ske lördagen den 8 maj kl 08.00

Se till att vara förberedda med eventuella vertyg eller dylikt till pallningsmaterialet, så att allt går smidigt och säkert.

Mätning bottenfärg TBT

Publicerad 2020-11-01

Lördagen den 7 november kommer företaget Happy Boat till Södertälje för att mäta båtar efter TBT.

De kommer även till PBK, så möjligheten finns nu att mäta sin båt för dem som missade förra tillfället som de var här.

Är ni intresserade så kontakta vår kassör Mikael Schreber som har kontakt med Happy Boat. Mikael nås  på 070-7156658 eller mikael@schreber.se.

Ett förtydligande från kommunen avseende TBT-färg och träbåtar kan läsas i detta dokument. Det finns alltså INGA undantag från reglerna om TBT-färger.

Båtupptagning

Lördagen den 10/10 - Vi träffas 08.00 vid klubbstugan/slipen

Digitalt årsmöte

Tisdagen den 13/10 klockan 19.00.
Då det fortfarande råder Corona-tider kommer vi att genomföra årsmötet digitalt via t.ex. Skype, Teams eller liknande. Mer info kommer inom kort.

Medlemmar med fel emailadress

När klubben skickar ut information (och även fakturor) som vi gör via email, så får vi automatiska svar när emailet inte når mottagaren.

Följande personer behöver gå in här och uppdatera sina uppgifter: https://bas.batunionen.se/Account/LogIn?ReturnUrl=%2f&ReturnUrl=%2f

Ulf Mårtensson
Sten Fält
Micael Holmberg
Mattias Fagerlund
Henrik Östensson
Per Edström
Göran Jansson
Simon Zoltan
Peter Schutzer
Börje Andersson
Gunnar Frostell
Kenneth Dahlberg
Tomas Holmberg
Mikael Källström
Ove Lindkvist
Johan Olofsson
Fawaz Soumi
Per Arvidsson
David Cederquist
Carina Boyaci
Niclas Fällman

 

Årsmöte 2020

Publicerad 2020-03-24

OBS!!!! Årsmötet inställt!!

På grund av den nuvarande situationen med corona-viruset så har styrelsen för PBK beslutat att senarelägga årsmötet.

Vi avvaktar utvecklingen och håller mötet när situationen tillåter det.

När ett nytt datum har bestämts så kommer klubben att informera om det via email och information på hemsidan.

/Styrelsen

 

 

Då valberedningen inte har lyckats hitta en ersättare för kassören som kommer att avgå vid årsmötet, så måste årsmötet skjutas fram i tiden så att valberedningen får längre tid på sig för att hitta en ny kassör.

Klubben vill vädja till er medlemmar att fundera på om det är något som ni skulle kunna hjälpa till med.
Styrelsen har redan idag tagit beslut om att lägga ut delar av kassörens uppgifter på utomstående företag. Klubbens faktureringar, samt årsbokslut/redovisning kommer att läggas ut.

Kvarstående uppgift för kassören är att betala löpande fakturor månadsvis (ca 3-4 st/mån).
Så med den kvarvarande uppgiften så är det verkligen inte en betungande roll.

Arvodet som utgår till kassören är för närvarande 1500 kr/år, vilket är det högsta arvodet som utgår till en styrelsemedlem eller funktionär.

Om Du kan tänka dig att ställa upp för klubben och dess medlemmar så går det bra att kontakta valberedningen eller ordförande Thomas Adler.

Valberedning:
Bo Jättner 073-334 50 45
Hans Olheim 070-646 00 56

Ordförande
Thomas Adler 0733-245 615, info@pershagensbatklubb.se 

 

Nytt datum för årsmöte är tisdagen den 7/4.

 

Provtagning båtskrov för bottenfärg innehållande TBT

Publicerad 2020-02-22

Enligt information som skickats ut tidigare från PBK angående båtbottenfärger innehållande TBT, så kan klubben nu erbjuda ett tillfälle att få sin båt testad.

Detta gäller alltså båtar som är tillverkade 1995 eller tidigare.

Måndagen den 16/3 kommer företaget Happy Boat till klubbens vinterplatsområde på Pershagsvägen och genomför testerna.

Har man en båt på kärra någon annanstans och vill ha sin båt testad så måste man köra dit båten. Observera att testerna kommer att utföras på dagtid!

Priset varierar med antalet båtar som beställs (alla angivna priser är exklusive moms) 

1000 kr/båt upp till och med fem båtar (här ingår enskilda protokoll).
750 kr/båt om båtantalet är mellan 6 och till och med 10 båtar.
500 kr/båt om båtantalet är fler än 10 båtar men understiger 30 båtar.
450 kr/båt om båtantalet är 30 eller fler men understiger 100 båtar 400 kr/båt vid 100 eller fler båtar.

Enligt svaren som klubben har fått in så är det ca 15 st som har skrivit att de vill testa sin båt. Men vi vet ju inte det exakta antalet förrän vi har fått in svar på denna fråga nu.

Vill du få din båt testad måndagen den 16/3 så meddelar du det till: info@pershagensbatklubb.se senast torsdag den 27/2.

OBS! Tänk på att om du inte kan intyga att du själv har sanerat din båt tidigare, så kan du bli tvungen att visa upp ett intyg på ett godkänt provresultat för att få sjösätta båten efter 2021-01-01.

Mvh
Styrelsen för PBK

Årsmöte 2020
Publicerad 2020-02-07

Årsmöte 2020-03-17
Tid: Kl 19.00.
Plats: OBS!! Nya klubbhuset på vinterförvaringsplatsen

För att kunna planera allting så vill vi att man anmäler sin närvaro genom att maila ett svar med sitt namn till info@pershagensbatklubb.se.

 

Dykarbeten hösten/vintern 2019
Publicerad 2019-11-06

Fortsatta dykningsarbeten kommer att ske i slutet av november (förankring och förstärkning av bryggan).
Arbetet kommer att utföras av Dyk & Marin Entreprenad. 

Årsmöte 2019
Publicerad 2019-03-09

Årsmöte 2019-03-26
Tid: Kl 19.00.
Plats: OBS!! Nya klubbhuset på vinterförvaringsplatsen

För att kunna planera allting så vill vi att man anmäler sin närvaro genom att maila ett svar med sitt namn till info@pershagensbatklubb.se.

Arbetsplikt 2018-20-21
Publicerad 2018-10-16

Som klubben informerade i informationsbrevet som skickades ut den 7/10, så planerar klubben att ha en arbetsdag söndagen den 21/10. Vi kommer att sätta igång kl 14.00.

Arbete som kommer att göras då är allmän upprensning av skräp och bråte vid vinterplatsområdet (slipen). Där finns och sly och växtlighet som behöver röjas och rensas. En container kommer att tas dit för att kasta skräpet i, dock inte växtlighet som har rensats!

Vid bryggan kommer det också att finnas en del att göra, t.ex. oljning av planket vid entrén.
Men alla samlas först vid klubbhuset på vinterplatsområdet kl 14.00. Klubben bjuder på grillad korv när arbetet är färdigt.

För att kunna planera allting så vill vi att man anmäler sin närvaro genom att maila ett svar med sitt namn till info@pershagensbatklubb.se.

OBS! Ta gärna med verktyg för att kunna utföra nämnda arbeten. 

Mvh
Styrelsen

Båtupptagning
Publicerad 2018-09-07

Båtupptagningen kommer att ske lördagen den 6 oktober kl. 08.00.
Se över ert material i god tid innan så att allt är okej till upptagningen.

Sjösättning
Publicerad 2018-04-19

Lördagen den 5 maj kommer sjösättningen att ske.
Vi börjar kl 08.00.

Förbered er och gå igenom ert material i förväg så att allt går så säkert och smidigt som möjligt.
Kratta gärna runt er båt så att vagnen rullar så lätt som möjligt.

Årsmöte 2018
Publicerad 2018-01-17

Årsmötet för 2018 kommer att bli torsdagen den 22 februari.
Tid: kl 19.00.
Plats: Matsalen i Pershagsskolan

Arbetsplikt 2017
Publicerad 2017-09-07

Styrelsen har beslutat genomföra en arbetsplikt på samma sätt som tidigare under åren.
Det nya upplägget skjuts upp till nästa år.
Årets arbetsplikt kommer att ske söndagen den 24 september kl 14.00.

Det kommer att finnas arbetsuppgifter på bryggan:
·        Byte av gångjärnsrör
·        Byte av brädor
·        Underhåll/reparation av entrén

På slipen:
·        Röjning av sly och ogräs
·        Montera trappsteg
·        Montera stolpar

Bra saker att ta med:
·        Kratta
·        Spade
·        Spett
·        Skruvdragare
·        Diverse verktyg, t.ex. hammare

Klubben bjuder på grillad korv och kaffe till alla deltagare.

OBS!!
Det kommer också att finnas möjlighet för en person att istället för att delta på arbetsplikten, att köra skräp till returen.

Anmälan till arbetsplikten görs genom att fylla i ett formulär, som du hittar genom att klicka HÄR.

Båtupptagning/torrsättning
Publicerad 2017

Årets båtupptagning kommer att ske lördagen den 7/10 kl 08.00.

OBS!
Se till att ha allt pallningsmaterial i gott skick.

Utprickningen vid inloppet till bryggan
Publicerad 2017-05-08

Som en del säkert redan noterat är utprickningen vid Perhagen mycket bristfällig. Två prickar syns tydligt varav endast den röda står på rätt djup. Den gröna står på ca 1,5 m. Dessutom upptäckte vi att en av de prickar vi trodde var borta sticker upp i vattenbrynet mellan den befintliga gröna och "brandkårs-rampen". Den kommer att bärgas så snart som möjligt, kanske redan under tisdagen den 9 maj.

Vi skannade inseglingsrännan i går (7 maj 2017) och det visade sig att det är en ganska smal ränna som har tillräckligt djup, d.v.s. 2 - 2,5 m. Det innebär att de segelbåtar som sticker ner mer än två meter inte kan räkna med fritt vatten under kölen. Tur att det "bara" är sand. När vi fått ett begripligt underlag av skanningen kommer en ny utprickning att ske.

På förekommen anledning, du som passerar området och ser att något pågår, visa gott sjömanskap och ta ner farten betydligt. Vi utför arbetet för er skull och vill inte få vare sig dyrbar utrustning eller personer i vattnet!

Du som tänker dig ut innan vi hunnit med ny utprickning – i linje från den röda pricken mot yttre änden på bryggan vid båtrampen finns rännan. När du passerat den gröna pricken på babord kan du sakta börja gira.

Fakturor för 2017
Publicerad 2017-03-21

2017 års fakturor kan skickas med E-post istället för traditionellt på papper via posten.
Det underlättar mycket för kassören, både vad gäller utskick och uppföljning.
Dessutom sparar klubben pengar på kuvert och porto, för att inte tala om miljöbesparingen!

Vill man ha fakturan via E-post, skicka ett email till ekonomi@pershagensbatklubb.se och meddela det.

Bilder från årsmötet
Publicerad 2017-02-23

Bilder från årsmötet med avtackning av ordförande Christer Hjelmfeldt och sekreterare Jan Helin finns under "BILDER"

Årsmöte 2017
Publicerad 2017-01-02

Datum: 2017-02-16
Tid: Kl 19.00
Plats: Matsalen Pershagsskolan

Välkomna!

Sjösättning 2017
Publicerad 2017-01-01

Årets datum för sjösättning är 2017-05-06, start kl 08.00. 

Medlemserbjudande
Publicerad 2016-12-27

Erbjudande för klubbens medlemmar om DNA-märkning, se dokument (LÄNK) för detaljerad beskrivning av erbjudandet. Länk till beställningsformuläret finns på sida 2 i informationsdokumentet.

Ny länk
Publicerad 2016-12-06

Ny länk tillagd till information om projektet med den nya Landsortsfarleden. Se länkar under rubriken "KLUBBEN".

Märkning av båtar
Publicerad 2016-10-18

Båtar som vinterförvaras på området på andra sidan vägen, nere på grusplanen måste märkas ordentligt.

En skylt om detta är uppsatt vid området.

Skylt slipen

Skylt slipen 2

 

Båtupptagning 2016
Publicerad 2016-09-26

Båtupptagningen sker i år lördagen den 1 oktober kl 08.00.

Personuppgifter
Publicerad 2016-06-09

Obs!

Det är fortfarande många medlemmar som ännu inte har varit inne på hemsidan och skrivit in sina personuppgifter! Dessa uppgifter används bl.a. för att hålla listan på bryggdörren med bryggplatser uppdaterad.
Länk finns till vänster, längst ner i menylistan. Alla som ännu inte har gjort detta, vänligen gör det omgående.

Båttrailer
Publicerad 2016-06-08

Klubben har fått förfrågningar om att få ha sin båttrailer på vinterupptagningsplatsen under sommaren. Styrelsen har beslutat att godkänna detta, till en kostnad av 500 kr per båttrailer.

För att få tillstånd att få ha sin båttrailer där måste man ansöka om lov för detta av bryggfogden. Efter godkännande blir man tilldelad en bestämd plats för båttrailern. Båttrailern ska vara uppmärkt med namn, medlemsnummer och telefonnummer. Bryggfogden kommer att sätta fast ett märke på båttrailern som visar att man har fått tillstånd att stå där.

Obs! Båttrailern får endast stå på vinterupptagningsplatsen som tidigast en vecka efter klubbens sjösättning, och fram till en vecka innan klubbens båtupptagning. Datum för dessa tidpunkter står på hemsidan.

Uppmärksamma!
Publicerad 2016-05-09

Jag vill be alla medlemmar vara uppmärksamma på vad det är för människor som befinner sig på vår brygga. Bara igår så var det två olika tillfällen när en båt med tvivelaktiga figurer la till vid bryggan.

När jag frågade vad vilka de var och vad de gjorde vid bryggan så hade de inte några bra svar. Jag sa vänligt men bestämt åt dem att det är en privat brygga, och att de omedelbart skulle åka därifrån. De åkte då också vidare.

Jag vill be alla att vara uppmärksamma på om det är folk på bryggan som ni inte känner igen. Fråga gärna vem eller vilka det är, om de är medlemmar. Jag tror att vi alla har överseende med att eventuellt få en fråga om vem man är, om man skulle få en fråga av någon fast man är medlem.

Om det är så att det är folk som är ute och rekognoserar, så är det bra om vi kan visa att vi är uppmärksamma på vad som händer på bryggan, och vilka som är där.

Om man råkar ut för detta så är jag tacksam om ni kan meddela det till mig på thomas.adler@telia.com så att vi vet om det är ett problem, och i så fall omfattningen av problemet.

Mvh Thomas Adler

Arbetsplikt
Publicerad 2016-03-31

Tisdagen den 26/4 är det dags för arbetsplikt. Då kommer vi att arbeta på slipområdet.

Vi ska gå igenom och kasta allt gammalt bråte som inte längre används av någon. Det kommer att finnas arbete med att sätta dit nya trappsteg i betong, måla och fräscha upp klubbstugan, sätta dit stolpar med kätting.

Ta gärna med spade, kratta, spett och sådan typ av utrustning.

OBS! Anmäl deltagande på arbetsplikten via länken som finns under "Anmälningslista arbetsplikt" i menyn till vänster.

Sjösättning 2016
Publicerad 2016-02-17

Lördagen den 7/5 kl 07.00 sker årets sjösättning.

Kallelse till årsmöte 2016
Publicerad 2016-01-13

Tid: Onsdagen den 17/2, kl 19.00
Plats: Matsalen, Pershagsskolan

Välkomna!

Medlemsregister
Publicerad 2016-01-22

Det är viktigt att klubben alltid har medlemmarnas aktuella personuppgifter.

Vi vill därför be alla våra medlemmar att skicka in sina personuppgifter.
Om man behöver uppdatera sina uppgifter så går det bra att göra närsomhelst.

Vänligen gå in på formuläret och fyll i dina personuppgifter genom att klicka på länken.

Styrelsebeslut
Publicerad 2015-10-20

På styrelsemötet 20/10 diskuterades frågan igen om nya medlemmar som inte är boende i Pershagen ska behöva ha en anknytning till Pershagen. Beslut togs att dra tillbaka det kravet.

Dock kommer alla ansökningar även fortsättningsvis behandlas av styrelsen för beslut om ansökning beviljas eller inte. Saker som kan påverka ett beslut kan t.ex. vara vilken typ av båt den sökande har. Vikt, höjd/djup, bredd och båtens bottenkonstruktion är avgörande för om båten är lämplig eller inte. Det är ur ett rent säkerhetsperspektiv som denna bedömning görs.

Båtmaterial för vinterförvaring
Publicerad 2015-09-17

I samband med båtupptagningen den 3/10 kommer allt gammal båtmaterial för vinterförvaring som ligger på båtklubbens område för vinterförvaring gås igenom.

Det ligger en del gammalt material kvar från båtägare sedan flera år som inte har båten kvar. Material som inte är uppmärkt med namn och telefonnummer kommer att samlas ihop och kastas.

Hela området, och framförallt området bakom klubbstugan och förrådet ska städas upp.

Båtupptagning
Publicerad 2015-09-02

Båtupptagning till klubbens vinterförvaringsplats kommer att ske den 3 oktober (3/10) med start 07.00.

Obs! Nytt från och med i år är:

Varje båtägare som tar upp sin båt måste innan upptagningen börjar uppvisa ett giltigt försäkringsbevis till slipchefen.
Alla båtägare som förvarar sin båt på klubbens område för vinterförvaring måste också visa upp pallningsutrustning för inspektion av slipchef. Om brister i pallningsutrustningen upptäcks av slipchef och är så allvarliga att det måste åtgärdas, ska åtgärden genomföras enligt överenskommelse med slipchef. Tidpunkt då åtgärder måste vara genomförda bestäms av slipchef.

Ansökan om medlemskap
Publicerad 2015-08-31

För ansökan om medlemskap måste dokumentet "Ansökan om medlemskap" fyllas i och skickas in. Dokumentet finns att ladda ner under "Dokument". För ansökningar av personer icke boendes i Pershagen måste anknytning till Pershagen intygas genom referens på ansökan.

Medlemskapet är gällande då ansökan är godkänd av PBK:s styrelse, och fastställda klubbavgifter är inbetalda till klubbens bankgiro via av PBK utskickad faktura.

Inkomna ansökningar behandlas på nästkommande styrelsemöte.

Namnlista bryggplatser 2015
Publicerad 2015-07-09

En uppdaterad namnlista över bryggplatserna finns nu under "Bryggan", och "Översikt bryggplatser".
Listan kan dock innehålla fel. Kontrollera era uppgifter, och om ni upptäcker att något inte stämmer, skicka ett mail med rätt uppgifter till pershagensbatklubb@hotmail.com, så uppdaterar vi listan.

Information från styrelsen
Publicerad 2015-07-09

Märkning av båtar

Glöm inte att sätta på medlemstaggen på båten som vi delade ut förra våren!
Inventering kommer att ske under sommaren.

Båtkontrakt
Publicerad 2015

Båtkontraktet som alla medlemmar ska skriva under behöver vi få in snarast då vi håller på att uppdatera medlemslistorna. Vi har endast fått in ca hälften av alla kontrakt, och det duger inte!

Kontraktet finns att ladda ner under "Dokument".
På kontraktet står adressen dit kontraktet ska skickas/lämnas.

Båtupptagning
Publicerad 2015

Inför båtupptagningen i höst så kommer nya regler att gälla.
Innan båt tas upp på båtklubbens vinterförvaringsplats ska följande ha gjorts:

- Ett giltigt försäkringsbrev MÅSTE uppvisas innan upptagning.

- Alla båtägares pallningsutrustning ska visas upp och godkännas av slipchef.

Mvh, styrelsen

Markarbetet på upptagningsplatsen
Publicerad 2015-06-25

Om ni inte har varit förbi och sett arbetet på upptagningsplatsen så rekommenderas en sväng förbi där!
Nu är arbetet med hyllplanen färdigt, och det blev otroligt bra!
Nu kommer sjösättningar och upptagningar bli mycket enklare, och framförallt mycket säkrare.

Ett stort tack till områdescheferna Jarmo Järvinen och Lennart "Fille" Karlsson, ni har lagt ner ett enormt jobb och en väldig massa timmar på detta!

Filles alla timmar på plats på dagtid, under flera dagar då jobbet utfördes, sparade in många tusenlappar för klubben, då vi annars hade fått lov att köpa in den arbetskraften.
Detta motsvarar ett antal arbetsplikter, allt jobb som ni har lagt på detta!

Se bilder från arbetet under "Slipen" under Bilder.

Nya bilder
Publicerad 2015-05-17

Nya bilder upplagda under Bilder, bl.a. "Bilder från förr" och från arbetsplikten 28/4.

Medlemsfakturor 2015
Publicerad 2015-04-05

Hej!

Nu är fakturorna för 2015 skickade till alla medlemmar.
Observera att det bara går att betala till bankgirot, då klubben har tagit bort postgirot.
Bankgironumret finner ni längst ner på er faktura.

Med vänlig hälsning
Anneli Bill
Kassör

Sjösättning & upptagning 2015
Publicerad 2015

Sjösättning 2/5 kl. 07:00

Upptagning, se Kalender

/ Jarmo

Vinterförvaringsplats
Publicerad 2015

Sommaren 2015 kan inga båtar ligga kvar på vinterförvaringsplatsen då klubben planerar att utföra markarbete på området.

Medlemsregister
Publicerad 2015

Klubben har bytt till ett nytt, tillförlitligare, medlemsregister. Därför vill vi komplettera de uppgifter vi har om medlemmarna och båtar.

Vänligen fyll i blankett och sänd /lämna till:

Seppo Liimatainen, Hagkärrsvägen 36, 151 39 Södertälje, eller
E-post: seppoliimatainen@telia.com
Märk mailet "registeruppgifter"

Blanketten finns att ladda ner under "Dokument".

Uppgifter till medlemsregister:

- För- och efternamn
- Födelsedatum ÅÅMMDD
- Adress - Tfn (hem + mobil)
- E-mail - Båtmärke + Modell
- Namn - Båttyp (M/S)
- Längd, bredd, djupgående, vikt
- Försäkringsbolag + Försäkringsnummer