Pershagens Båtklubb

Den lilla natursköna båtklubben i Saltsjöns inlopp till Mälaren!

2015

Januari

Februari

Årsmöte 2015-02-18

Mars

Styrelsemöte 31/3

April

Arbetsplikt tisdag 28/4 kl 17.00

Arbete på bryggan. Se "Aktuellt"

Deltagarlista på arbetsplikten, se under "Dokument".

Medlemsfakturorna för 2015 utskickade 2015-04-05


Maj

Sjösättning 2/5, kl 07.00

Juni

Styrelsemöte 2/6

Juli

Augusti

Styrelsemöte 26/8

September

Oktober

Båtupptagning till klubbens vinterförvaringsplats kommer att ske den 3 oktober (3/10) med start kl 07.00

Obs! Nytt från och med i år är:

  • Varje båtägare som tar upp sin båt måste innan upptagningen börjar, uppvisa ett giltigt försäkringsbevis till slipchefen.
  • Alla båtägare som förvarar sin båt på klubbens område för vinterförvaring måste också visa upp sin pallningsutrustning för inspektion av slipchef. Om brister i pallningsutrustningen upptäcks av slipchef och är så allvarliga att det måste åtgärdas, ska åtgärden genomföras enligt överenskommelse med slipchef
  • Tidpunkt då åtgärder måste vara åtgärdade bestäms av slipchef.

Styrelsemöte 20/10

November

December

Styrelsemöte 10/12