Pershagens Båtklubb

Den lilla natursköna båtklubben i Saltsjöns inlopp till Mälaren!

2016

Januari

Februari

Årsmöte 2016-02-17.

Tid: Kl 19.00.

Plats: Matsalen, Pershagsskolan

Mars

Styrelsemöte 31/3

April

Maj

Sjösättning lördagen den 7/5 kl 07.00.

Juni

Styrelsemöte 14/6

Juli

Augusti

Styrelsemöte 30/8

September

Oktober

Båtupptagning 1/10, kl 8.00

Styrelsemöte 11/10

November

December

Styrelsemöte 8/12