Pershagens Båtklubb

Den lilla natursköna båtklubben i Saltsjöns inlopp till Mälaren!

2019

Januari

Februari

Mars


Årsmöte 2019-03-26

Tid: Kl 19.00.

Plats: OBS!! Nya klubbhuset på vinterförvaringsplatsen

April

Maj

Sjösättning lördagen den 4/5 kl 08.00


Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Styrelsemöte XX/XX