Välkommen till Pershagens Båtklubb

Den lilla natursköna båtklubben i Saltsjöns inlopp till Mälaren!

Startsida

Aktuellt, se länk här, senaste uppdatering 2022-01-26

Erbjudanden om båtplatser för nya medlemmar har skickats ut

Kontrollera så mailet inte hamnat i din skräppost.

Funktionärer sökes

Vi är i behov av fler funktionärer för att hjälpa till med framförallt miljöarbete och bryggunderhåll. Vid intresse, maila info@pershagensbatklubb.se

Årsmöte 2022

Årsmöte 29/3 kl. 18.30. Preliminär plats: klubbstugan.

Medlemsuppgifter

Klubben saknar fortfarande alldeles för mycket person- och båtuppgifter från många medlemmar.

Alla medlemmar är själva ansvariga för att se till att klubben har korrekta uppgifter.

Som medlem går man in själv i databasen och kontrollerar sina uppgifter, och uppdaterar dem vid behov.

Det görs via den här länken: BAS (Svenska Båtunionens Administrationssystem)

Båtinformation

Har du bytt båt? Tänk på att för båtar tillverkade 1995 eller tidigare måste intyg om TBT-fri/sanerad båtbotten skickas in till klubben, alternativt måste provtagning genomföras och godkänt provresultat uppvisas för att få sjösätta båten efter 2021-01-01.

Artikel

En intressant artikel från Båtliv är upplagd under Dokument.
Den handlar om tänkvärda saker som gäller för en ideell förening som vår, läs den gärna!

Pershagens båtklubb på Facebook  

Bryggplats och/eller vinterplats

För att få bryggplats erfordras medlemskap. Ansökan om medlemskap sker genom att fylla i och skicka in ett elektroniskt formulär som finns under menyn "MEDLEM".

När en ansökan är inskickad får man en faktura med medlemsavgift (300 kr) och ansökningsavgift (1000 kr). När fakturan är betald så kan man kontakta klubben för att ställa sig i kö för en plats.

Se mer info under "BRYGGAN" och "VINTERFÖRVARING" i menyn "BÅTAR".